Döşemealtı Termessos Hastanesi

Anasayfa» Projelerimiz» Devam Eden Projeler» Döşemealtı Termessos Hastanesi
Oluşturulma Tarihi: 3.1.2017
Görüntülenme Sayısı: 4221

700 km2 yüzölçümü ile Antalya'nın en büyük ilçesi olan Döşemealtı'nda, aile hekimliği dışında temel sağlık hizmeti almak için ortalama 25-30 km uzaklıktaki kent merkezine gitmekten başka bir seçenek bulunmamaktadır. Devletin kısa ve orta vadede ilçeye yönelik sağlık yatırımı programı yoktur. Yapılan anketler, yurttaşların %99'unun ilçenin en temel ihtiyacını "HASTANE" olarak gördüklerini ortaya koymaktadır. Döşemealtı Belediyesi, halkın öncellikli ihtiyacını karşılamak amacıyla, inisiyatif alarak, kamu-özel sektör işbirliği ile tam teşekküllü ve 75 yataklı bir hastane yapımını başlatmıştır.

Son yıllarda yapılan yasal düzenlemeler, sağlık yatırımlarının tamamına yakının yapım yetkisini yerel yönetimlerden alarak, özel sektör ve merkezi yönetimin tasarrufuna bırakmıştır. Oysa ilçede yaşayan yurttaşların tamamının ortak temel ve acil ihtiyaç olarak ortaya koydukları "hastane" yatırımı, Sağlık Bakanlığı'nın ilçe için kısa ve orta vadeli programında öngörülmemektedir. Özel sektör ise ilçenin nüfus yapısının dağınık olması ve henüz mevcut nüfusun 60.000 civarında olması nedeniyle Döşemealtı'na bir sağlık yatırımını "kârlı ve rantabl" görmemektedir. Bu koşullar Döşemealtı Belediyesi'ni tamamen özgün bir modelle "hastane projesi" gerçekleştirme yoluna götürmüştür.

Model kısaca; Döşemealtı Belediyesi ve sermayesi belediyeye ait olan şirketin arsa tahsisi ve inşaat işini üstlenmesi; lisans ve işletme işini özel sektöre bırakması şeklindedir.

Döşemealtı Belediyesi, mülkiyetindeki sağlık tesisi alanı ile hastane inşaatı için gereken sermayeyi kendi şirketine sermaye olarak aktarmış, belediye şirketi ise hastane yapısının iç dekorasyon ve donanımı ile işletmesini özel sektöre ihale etmiştir. Bu model ilçenin tam teşekküllü ve 75 yataklı bir hastaneye kavuşmasının yanı sıra; her ay sosyal güvencesi olmayan 20 hastanın ücretsiz bakımı gerçekleştirilecek, alınacak yıllık kira ile yapılan yatırımın yaklaşık 22 yılda tekrar kamuya dönmesini sağlanacaktır.

Döşemealtı Hastane projesi bu anlamda doğru ve etkin bir kamu kaynağı kullanımı içeren, aynı zamanda yaşamsal bir ihtiyacı bir sosyal sorumluluk projesi olarak yerine getiren bir "Yerel Yönetim Proje ve Uygulama Modelidir."

Döşemealtı Termessos Hastanesi Projesi; kamu-özel sektör işbirliği ve Döşemealtı Belediyesi'nin öncülüğünde, ilçenin en yaşamsal ihtiyacı olan hastane ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla gerçekleştirilmektedir.

2'inci Basamak Sağlık Kuruluşu kapsamındaki proje , nitelikli yatak oranı yüksek olacak şekilde tasarlanmıştır.

Hastane tesisinde yer alacak hizmet birimleri:

• Acil Servis

• Ambulans Servisi

• Ameliyathane

• Yoğun Bakım Üniteleri (2. Basamak Erişkin, 1. Basamak Yeni Doğan)

• Tam Donanımlı Görüntüleme Merkezi

•Poliklinikler (Genel Cerrahi, Ortopedi, Üroloji, Kadın Doğum, Kardiyoloji, Nöroloji, Gögüs Hastalıkları, KBB, Dermatoloji, Göz Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Dahiliye, Ruh ve Sinir Hastalıkları)

Hastane Tesisinde Yer alması öngörülen Asgari Sağlık Hizmet Üniteleri ise;

• Poliklinikler

• Klinikler

• Acil Servis Ünitesi

• Tetkik ve Tespit Üniteleri

• Eczane

• Ameliyathaneler

• Yoğun Bakım Üniteleri (Yetişkin ve Yeni Doğan)

• Fizik Tedavi

• Sistoskopi, Endoskopi, Kolonoskopi

• Odyoloji şeklinde planlanmıştır.

Döşemealtı Termessos Hastane binası; 4.500 m2 bir alan üzerinde bodrum katı dahil 7 kat olacak şekilde planlanmıştır. Yapının toplam inşaat alanı 11.700 m2 olup, 75 yataklı bir hastane tesisine ve sosyal birimlerine imkan sağlayacak nitelikte tasarımlanmıştır.

Döşemealtı Termessos Hastanesi Projesi, öngörülen bu özellikleri ile sadece Döşemealtı'nın tam teşekküllü sağlık tesisi ihtiyacını karşılamakla kalmayacaktır. İlçenin Antalya-Ankara ve Antalya-İzmir karayolları ile yapımı devam eden Kuzeybatı ve Batı Çevre Yollarının düğüm noktaları arasında konumlanmış olmasından dolayı ve proje alanının bu anlamdaki konumsal avantajı ile aynı zamanda bir “Acil Yardım ve Trafik Hastanesi” niteliği ile halkımıza hizmet vermesi beklenmektedir.

Döşemealtı Hastane Projesi'nin; Sağlık Bakanlığı'ndan alınması gereken tüm yasal proje onay ve lisansları alınmış olup; onaylı projelere göre yapım işi Kasım 2016'da ihale edilmiştir. Yapım işi süresi toplam 10 aydır. Tefrişat ve makina ekipmanlarının ve donanımların oluşturulmasından sonra hastanenin 2018 yılı ilkbahar aylarından itibaren hizmet vermesi hedeflenmektedir.

• Proje Alanı Mülkiyeti: Döşemealtı Belediyesi/Döşemeyol A.Ş.

• Mimari Proje: Döşemeyol A.Ş.

• Toplam Alan: 4.500 m2

• Toplam İnşaat Alanı : 11.700 m2

• Toplam Kat Adedi: 7

• Yatak Kapasitesi: 75

• Toplam Yatırım Bedeli: 45 Milyon TL.

• Hizmete Açılış Tarihi: Mart 2018