Altınkale Mahallesi Ağalan mevkii 163, 165, 171, 184, 185, 872, 873, v.s. parsellerde imar uygulaması askı işlemi

Anasayfa» Faaliyetler» İmar Planları» Altınkale Mahallesi Ağalan mevkii 163, 165, 171, 184, 185, 872, 873, v.s. parsellerde imar uygulaması askı işlemi
Oluşturulma Tarihi: 28.07.2020
Görüntülenme Sayısı: 991

Askı Çıkış = 28.07.2020

Askı İniş = 28.08.2020

Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Altınkale Mahallesi 163, 165, 171, 184, 185, 872, 873, 874, 875, 878, 880, 881, 883, 884, 885, 887, 888, 891, 1166, 1167, 1183, 1184, 1185, 1186, 1502,1503, 1684, 1685, 1686, 1891, 1892, 1971, 1983, 1984, 2312, 2384, 2385, 2389, 2390, 2397, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2405, 2406, 2602, 2603, 2722, 2725, 2734, 2740, 2741, 2743, 2744, 2746, 2747, 2748, 2750, 2751, 2752, 2754, 2755, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2841, 2925, 2955, 2956 no'lu, Yeşilbayır Mahallesi 2859, 2871, 2872, 2873 no'lu, Düzlerçamı Mahallesi 1187, 1188, 1189, 1190, 1217, 1218 ve 1219 no'lu kadastro parsellerinde onaylı ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına uygun olarak Mülga Yeşilbayır Belediyesi ile Aktür Harita Ltd.Şti. arasında yapılan 27.01.2009 tarihli sözleşmeye ve Belediyemizin 10.02.2020 tarih 959 sayılı yazısına istinaden Harita Mühendisi Ahmet Emin YALIN tarafından hazırlanan 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uygulama işlemi (parselasyon işlemi) dosyası; Döşemealtı Belediye Encümeninin 30.04.2020 tarih 234 sayılı kararı ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 15.06.2020 tarih 10769 sayılı kararı ile uygun bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 16/07/2020 tarih 854 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Uygulama işlemi (parselasyon işlemi) dosyası Belediyemizin zemin katında ilan-askı panosunda 28/07/2020 ve 28/08/2020 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır. İlgililere tebligat yerine geçmek üzere ilanen duyurulur.