ARSA SATIŞ İHALESİ (11-12.07.2019)

Anasayfa» İhaleler» 2019 Yılı İhaleleri» ARSA SATIŞ İHALESİ (11-12.07.2019)
Oluşturulma Tarihi: 13.06.2019
Görüntülenme Sayısı: 1115
DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR
SIRA NO MAHALLESİ ADA
NO
PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (M2) İMAR DURUMU İŞGAL DURUMU MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ TL GEÇİCİ TEMİNAT TL İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 MELLİDAĞ(CAMİ) 493 5 601,53 ARSA İŞGALLİ 85.000,00 2.550,00 11.07.2019 09:30
2 MELLİDAĞ(CAMİ) 397 4 757,56 ARSA İŞGALLİ 105.000,00 3.150,00 11.07.2019 10:00
3 MELLİDAĞ(CAMİ) 397 5 1760,15 ARSA İŞGALLİ 220.000,00 6.600,00 11.07.2019 10:30
4 MELLİDAĞ(CAMİ) 397 6 714,74 ARSA İŞGALLİ 98.000,00 2.940,00 11.07.2019 11:00
5 MELLİDAĞ(CAMİ) 397 12 1495,27 ARSA İŞGALLİ 205.000,00 6.150,00 11.07.2019 11:30
6 MELLİDAĞ(CAMİ) 396 2 1296,26 ARSA İŞGALLİ 175.000,00 5.250,00 11.07.2019 12:00
7 MELLİDAĞ(CAMİ) 301 11 553,05 ARSA İŞGALLİ 75.000,00 2.250,00 11.07.2019 14:00
8 MELLİDAĞ(CAMİ) 409 3 1475,69 ARSA İŞGALLİ 205.000,00 6.150,00 11.07.2019 14:30
9 MELLİDAĞ(CAMİ) 293 29 1097,58 ARSA İŞGALLİ 155.000,00 4.650,00 11.07.2019 15:00
10 MELLİDAĞ(CAMİ) 462 10 136,48 ARSA BOŞ 20.000,00 600,00 11.07.2019 15:30
11 MELLİDAĞ(CAMİ) 395 6 2025,76 ARSA İŞGALLİ 285.000,00 8.550,00 11.07.2019 16:00
12 MELLİDAĞ(CAMİ) 395 10 1380,02 ARSA İŞGALLİ 195.000,00 5.850,00 12.07.2019 09:30
13 AŞAĞIOBA 113 1 2115 ARSA BOŞ 450.000,00 13.500,00 12.07.2019 10:00
14 CAMİLİ 9181 19 497,69 ARSALI ÇEŞME MUHTELİF ZEYTİN AĞACI MEVCUT 20.000,00 600,00 12.07.2019 10:30
15 CAMİLİ 9145 2 895,03 BAHÇE İŞGALLİ 90.000,00 2.700,00 12.07.2019 11:00
16 KARATAŞ 8889 18 1203,83 ARSA İŞGALLİ 205.000,00 6.150,00 12.07.2019 11:30
17 KİLLİK 259 7 242,06 (Tarla) İmar Planı Bulunmamaktadır. BOŞ 9.000,00 270,00 12.07.2019 12:00
18 KİLLİK 259 10 220,34 (Tarla) İmar Planı Bulunmamaktadır. BOŞ 8.000,00 240,00 12.07.2019 14:00
19 KİLLİK 259 6 406,84 (Tarla) İmar Planı Bulunmamaktadır. BOŞ 17.000,00 510,00 12.07.2019 14:30
20 KİLLİK 259 21 742,67 (Tarla) İmar Planı Bulunmamaktadır. BOŞ 38.000,00 1.140,00 12.07.2019 15:00
21 BADEMAĞACI 411 29 6.924 (Tarla) İmar Planı Bulunmamaktadır. BOŞ 866.000,00 25.980,00 12.07.2019 15:30
1-Yukarıda yazılı Mülkiyeti Belediyemize ait arsalar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile karşısında yazılı
tarih, saat ve muhammen bedelle Belediye toplantı Salonunda toplanacak komisyon tarafından SATIŞ ihalesi yapılacaktır.
2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerden istenecek belgeler:
-Özel Kişiler;
a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu, b) İkametgah belgesi veya yerleşim yeri belgesinin aslı, c) Nufus cüzdanı aslı ve fotokopisi
d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter tasdikli imza sirkülerinin aslı,
-Tüzel Kişiler;
a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu, b) 2019 yılı içinde alınmış Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,
c) 2019 yılı içinde Ticaret Odasından alınmış yetki belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti
d) Tüzel kişiliği temsile yetkilinin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti
e) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve 2019 yılı içinde alınmış noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı.
-Ortak Girişim;
a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu, b) 2019 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin aslı,
c) 2019 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin aslı, d) Ortak girişimin pilot ortağının imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.
3- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
4-İhale onayı tebliğinden itibaren 15 gün içinde İhale bedelinin tamamının peşin olarak Belediye veznesine veya Belediye Banka hesabına yatırılacaktır.
5- İhale Bedeli üzerinden alınacak her türlü vergi, resim ve harçlar alıcı tarafından ödenecektir.
6- Satış bedeli üzerinden 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4 maddesi gereği K.D.V. alınmayacaktır.
7- Posta ile yapılacak müracaatlardan doğacak gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmez.
8- Diğer hususlar ihale şartnamesinde belirtilmiştir. Şartname ihale servisinden mesai saatleri içerisinde görülebilir.
Döşemealtı Belediyesi ANTALYA Tel: 0242 4213055 - 4213053
Engin Murat ÖZDEMİR
Belediye Başkanı adına
Belediye Başkan Yardımcısı