Çıplaklı Mahallesi 9465 ada 3, 5, 6 ve 7 parsellere İlişkin U.İ.P.D

Anasayfa» Faaliyetler» İmar Planları» Çıplaklı Mahallesi 9465 ada 3, 5, 6 ve 7 parsellere İlişkin U.İ.P.D
Oluşturulma Tarihi: 29.02.2024
Görüntülenme Sayısı: 145

Çıplaklı Mahallesi 9465 ada 3, 5, 6 ve 7 parsellerin tevhit edilmesi amacıyla E=0.60 Yençok=4 kat yapılaşma koşulları belirlenmesi, yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 01.03.2024-01.04.2024 tarihlerinde askıya çıkarılmıştır.