YEŞİLBAYIR 2088 ADA 14-15 PARSEL PAZARLIK USULÜ İLE SATIŞ İHALE İLAN METNİ(01.02.2017)

Anasayfa» İhaleler» 2016 Yılı İhaleleri» YEŞİLBAYIR 2088 ADA 14-15 PARSEL PAZARLIK USULÜ İLE SATIŞ İHALE İLAN METNİ(01.02.2017)
Oluşturulma Tarihi: 19.01.2017
Görüntülenme Sayısı: 1898
ARSA SATILACAKTIR
DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN;
SIRA NO TAPULAMA ADA
NO
PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (M2) BELEDİYE HİSSESİ İMAR DURUMU ENCÜMEN SATIŞ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT
(TL)
İHALE TARİHİ SAATİ
1 YEŞİLBAYIR 2088 14 40000 TAM KONUT ALANI 17.200.000,00 5.160.000,00 01.02.2017 tarihine kadar
pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
2 YEŞİLBAYIR 2088 15 40000 TAM KONUT ALANI 17.200.000,00 5.160.000,00
1-Yukarıda yazılı Mülkiyeti Belediyemize ait arsalar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 51/e maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile 01.02.2017 tarihine kadar pazarlık usulü ile ve belirtilen muhammen bedelle Belediye toplantı Salonunda toplanacak komisyon tarafından satış ihalesi yapılacaktır.
2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerden istenecek belgeler:
-Özel Kişiler;
a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,
b) İkametgah belgesi veya yerleşim yeri belgesinin aslı,
c) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter tasdikli imza sirkülerinin aslı,
-Tüzel Kişiler;
a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,
b) 2017 yılı içinde alınmış Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,
c) 2017 yılı içinde Ticaret Odasından alınmış yetki belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti
d) Tüzel kişiliği temsile yetkilinin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti
e) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve 2017 yılı içinde alınmış noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı.
-Ortak Girişim;
a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,
b) 2017 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin aslı,
c) 2017 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin aslı,
d) Ortak girişimin pilot ortağının imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.
3- Teklif mektubunu içeren iç zarf ile teklifi veren tarafından imzalanmış şartname ve istenen diğer evraklar ile birlikte 2886 Sayılı İhale Kanunu'nun 37.maddesine göre hazırlayacakları kapalı zarflarını ihale tarih ve saatine kadar Belediye İhale Servisine vermeleri zorunludur.
4- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
5-ihale onayı tebliğinden itibaren 15 gün içinde İhale bedelinin 1/4'i peşin geri kalanı 3 taksit olmak üzere toplam 4 eşit taksitle 6 ay içerisinde Belediye veznesine veya Belediye Banka hesabına peşin olarak yatırılacaktır.
6- İhale Bedeli üzerinden alınacak her türlü vergi, resim ve harçlar alıcı tarafından ödenecektir.
7- Satış bedeli üzerinden 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4 maddesi gereği K.D.V. alınmayacaktır.
8- Posta ile yapılacak müracaatlardan doğacak gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmez.
9- Diğer hususlar ihale şartnamesinde belirtilmiştir. Şartname ihale servisinden mesai saatleri içerisinde görülebilir.
İlan Olunur.
Döşemealtı ANTALYA Tel: 4213055 - 4213053