DÖGEM

Oluşturulma Tarihi: 21.01.2017
Görüntülenme Sayısı: 3860

Döşemealtı Gençlik Meclisi (DÖGEM)

4 AŞAMALI GENÇLİK MECLİSİ PROJESİ

Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, kurtuluş savaşını yönetmiş olan Türkiye Büyük Millet Meclisi-TBMM'nin kurucu ruhunu temel referans alarak özgürlükçü ve katılımcı şekilde tüm gençliği kapsayıcı bir yaklaşımla 14-25 yaşları arasındaki 50 genç cinsiyet eşitliğine göre; Gençlik Meclisine - GENÇVEKİL sıfatıyla “katılımcı demokrasi ve yönetişim'in” bir gereği olarak kent yönetim süreçlerine aktif şekilde dâhil oluyor... Ocak 2016 tarihinde Döşemealtı Belediyesi Meclisi tarafından kabul edilen DÖGEM projesi gelişerek çalışmalarına devam ediyor.

Gençler Döşemealtı'nın geleceğine yön veriyor!

4 Aşamalı Gençlik Meclisi Projesi, bazı kentlerdeki Gençlik Meclisi örnekleri gibi sadece gençleri bir araya getirmek, gençleri etkinliklere dâhil etmek gibi bir gençlik meclisi olmanın çok ötesinde özgün bir organizasyondur. Evrensel İnsan Hakları beyannamesi ve Avrupa Kentsel şartını temel referans alarak ortaya koyduğu vizyon ile Türkiye'nin “siyasal katılım ve yönetişim, aktif ve bilinçlik vatandaşlık, gençlik, eğitim, kentleşme ve çevre, kültür, sosyal işler, girişimcilik, sanat ve spor” alanlarının tamamını bir bütün olarak açık, hesap verilebilir, siyasi partiler üstü yaklaşımla ele alan sosyal ve yenilikçi bir projedir.

4 Aşamalı Gençlik Meclisi Projesi ile kısa vadede entelektüel birikimi güçlü, özgüveni ve iletişim becerileri yüksek, yenilikçi, girişimci, hoşgörülü, çözüm odaklı, kent sorunlarına duyarlı bir aktif vatandaşlık karakteri olan gençlik profili ortaya çıkarılması desteklenmektedir.

4 AŞAMALI GENÇLİK MECLİSİ ORGANİZASYONU ŞEMASI
•GENÇLİK MECLİSİ - GENEL KURULU
•GENÇLİK MECLİSİ - AKADEMİ
•GENÇLİK MECLİSİ - PROGEM
•GENÇLİK MECLİSİ - KULÜPLERİ

Gençlerin Vizyonları bir Dünya İnsanı olarak gelişmektedir.

Gençlik Meclisi Projesi gençlerin tartışma ve uzlaşmaya dayalı parlamenter siyasal kültür ile çoğulcu-katılımcı demokrasi kültürünü içselleştirmeleri açısından büyük bir deneyim katkısı sağlamaktadır. Gençleri “aktif ve bilinçli vatandaş” olarak kent yönetimine dâhil olmalarını teşvik etmektedir. Gençlik Meclisi Projesi ile bir aktif vatandaşlık ekolü oluşturarak çoğu sosyo-ekonomik imkânları kısıtlı olan gençlerimizi Döşemealtı Belediyesi'nin maddi ve manevi desteği ile dar kalıplarını yıkacaklar ve dünyaya evrensel değerler ışığında geniş bir perspektifte bakabilmeyi öğrenecekler.

Kentimiz Gençlere Emanet

Gençlik Meclisi projesi Gençlerin Yenilikçi Sürdürülebilir Gelişim Stratejisi kapsamında Döşemealtı kentine göre hazırlanmıştır.

Gençlik Meclisi Projesinin Özel Amaçları

1- Gençlerin kentin geleceği hakkında özgür ve aktif bir birey olarak kent yönetimine çözüm ortağı olmalarını sağlamak,

2- Gençlerin, sürdürülebilir kalkınma anlayışı içerisinde kente yönelik çalışmaları ve insiyatifleri yürütmelerini desteklemek,

3- Kentlilik bilincini geliştirerek kentsel kimliğinin oluşumuna katkı sağlamak,

4- Gençlerin, dinamizmini ve enerjisini yönlendireceği uğraş ve ilgi alanları yaratmak ve bu konulardaki etkinlikleri ve eğitimleri programlamak,

5- Gençlerin evrensel insan haklarına saygılı, çevreye ve doğaya duyarlılıklarını arttırmak, Gençliğin barış içinde birlikte çalışma bilincini aşılamak, ortaklık anlayışı ve hoşgörü kültürünü kazandırmak.

DÖŞEMEALTI GENÇLİK MECLİSİ ORGANİZASYONU ŞEMASI

GENÇLİK MECLİSİ – GENEL KURULU bünyesinde Bağımsız Seçim Komisyonu tarafından seçilerek belirlenmiş olan (3 yıldan sonra doğrudan Gençler tarafından seçilerek belirlenecek) GENÇVEKİL unvanı ile cinsiyet eşitliğine göre 14-25 yaş aralığında olan 50 genç 12 ay süre ile görev yapar. TBMM örneği üzerinden 6 aylık dönemler halinde 7 kişilik Yürütme Kurulu Gençvekiller tarafından seçilir. Genel Kurula seçilmiş olan Gençvekiller katılır ve görevini ifa ederler. Genel Kurul her ay bir kez toplanır, gündeminde olan konular hakkında oylama yapar, karar verir. Tüm oturumlar kayıt altında tutulur. Ülkedeki veya Kentteki diğer gençlik organizasyonları, Sivil Toplum Kuruluşları, Siyasi Partiler, Meslek Odaları ile işbirliğini geliştirebilir. Alınan kararlar Gençlik Meclisi tarafından uygulanabilir, Belediye Başkanlığına sunulur, gerekli durumlarda Belediye Meclisi gündemine önerilir. Gençlik Meclisi Genel Kurulu oturumlarına isteyen tüm gençler izleyici olarak katılabilir.

GENÇLİK MECLİSİ - AKADEMİ bünyesinde uzmanlar tarafından kişisel, sosyal ve mesleki gelişim seminerleri verilmektedir. Bu eğitici faaliyetlere seçilen Gençvekiller ve Gençlik Meclisi faaliyetlerine katılmak isteyen tüm gençler katılabilir.

Bu Akademi Seminerlerinin başlıkları; Liderlik ve Yöneticilik, Proje Döngüsü Yönetimi, Yerel Yönetimler Sistemi, İklim ve Çevre, Etkili İletişim ve Beden Dili, Girişimcilik, İnsan Hakları ve Vatandaşlık Hakları, Yaratıcı Drama ve Kişisel Gelişim Seminerleri...

GENÇLİK MECLİSİ - KULÜPLERİ içeriği tamamen gençler tarafından oluşturulan sosyal sorumluluk ve farkındalık projeleri ile sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif aktiviteleri (tiyatrodan-koroya-spordan - doğa yürüyüşüne - bisiklet turuna – operaya, Tartışma ve Yabancı Dil Konuşma Kulüpleri vb. birçok etkinliğe) birlikte organize etmekte, insiyatif alarak katılmakta ve gençlerle birlikte yeni çalışmalar hazırlamaktadır. Bu Kulüp faaliyetlerine seçilen Gençvekiller ve Gençlik Meclisi faaliyetlerine katılmak isteyen kentteki tüm gençler katılabilir.

GENÇLİK MECLİSİ – PROGEM

Proje Geliştirme Merkezi-PROGEM bünyesinde başta Avrupa Birliği Erasmus+ ve Kalkınma Ajanları olmak üzere temel proje döngüsü eğitimleri alarak yaşadığı ülke/bölge/kent için proje başvuruları gerçekleştirmektedir. Gençlerin insiyatifi ile projeler hazırlanıp yerelde uygulanabilmektedir. Bu Proje faaliyetlerine seçilen Gençvekiller ve Gençlik Meclisi faaliyetlerine katılmak isteyen yereldeki tüm gençler katılabilir.

Farkımız Nedir?

- Gençlik Meclisi konseptini gençlerin kişisel, sosyal, mesleki ve kültürel gelişimi ile bütünleştirip Aktif Vatandaşlık esasına göre cinsiyet eşitliği içinde kurgulanan Türkiye'deki ilk uygulamalı özgün projedir.

- Tüm gençleri üreten-araştıran ve sorgulayıcı bir mantıkla "analitik düşünen bir projeci" olarak geliştirmeyi amaç edinerek "balık vermeyi" değil "balık tutmayı öğreten" üretici bir projedir.

- Tüm Gençvekillerin büyük bir vizyona sahip olması için Avrupa'da projelere, seminerlere göndermeyi uygulayan Gençlik Meclisi projesidir.

- Gençlik Meclisi projesi Gençvekillik için tüm gençlere aracısız (hiçbir kurum/kuruluş olmadan) doğrudan başvuru imkânı tanıyan bir Gençlik Meclisi uygulamasıdır.

Gençlik Meclisi Projesi bir katılımcı demokrasi ve aktif vatandaşlığın uygulamalı okuludur. Kentin gençlik politikasını ve stratejisini oluşturmayı hedefleyen özgün bir sosyal inovasyon projesidir. Gençlik Meclisi Projesi Türkiye'nin 21.yüzyıldaki gençlik vizyonu olacak özgün bir projedir.

Gençlik Meclisi Projesi kapsayıcı, yenilikçi ve eşitlikçi anlayışı, özgürlükçü ve demokratik yapısı ile gençleri merkezine alarak Döşemealtı kentindeki Gençlerin sesi ve temsilcisi olmaktadır. Kent Gençliğinin Çatısı olmuştur. Gençler adına çalışmalar-çeşitli projeler hazırlamaya ve uygulamaya devam etmektedir.

ÖDÜLLÜ PROJE “DÖGEM”

13 Mart 2016 SODEM tarafından İzmir/Seferihisar'da Ulusal çapta düzenlenen Yerel Yönetim Projeleri Ödül Töreninde 500 proje arasından “Katılım ve Yönetişim” başarı ödülünü 4 Aşamalı Gençlik Meclisi Projesi “Dögem” ile Döşemealtı Belediyesi kazanmıştır. Ödülü Belediye Başkanımız Sayın Mimar Turgay Genç CHP Genel Başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinden almıştır.

Bağımsız Seçim Komisyonu

Gençlik Meclisi Gençvekilleri; il genelinde bulunan Üniversitelerin Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Psikoloji, Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Yönetim ve Bilişim Sistemleri Halkla İlişkiler ve Tanıtım veya Öğretmenlik bölümlerinde akademik çalışmalar yürüten ve her hangi bir siyasi parti üyeliği olmayan iki (2) akademisyen, Gençlik Alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşunda görev alan bir (1) uzman ve birde Proje Danışmanı olmak üzere 4 kişiden oluşan Bağımsız Seçim Komisyonu tarafından şeffaf ve eşitlikçi bir yöntemle, belirlenmiş sorular ile Yüzlük (100) puanlama sistemine göre siyaset üstü bir yaklaşımla, hiç bir ayrımcılık yapılmaksızın seçildiği tek proje uygulamasıdır. Türkiye'de bu alanda zaruri olarak %50 cinsiyet kotasının, engelli ve dezavantajlı gençlere fırsat eşitliği sağlanan özgün bir proje uygulamasıdır. 12 aylık görevin sonunda en başarılı Gençvekillere çeşitli sürpriz ödüllerin verilmektedir. 1. yılın sonunda görevi tamamlanan tüm Gençvekillere “Başarı Belgesi” vermektedir.

2'nci Dönem Genç Vekil Listesi

1

ALEYNA KAYABAL

YEŞİLBAYIR

2

FATMA YARAŞÇI

SELİMİYE

3

VİLDAN CANDEDE

YENİKÖY

4

ADİLE KÖK

BAHÇEYAKA

5

ZÜHRE SALAZ

YENİKÖY

6

AYŞEGÜL ÖZTÜRK

AŞAĞIOBA

7

HASİBE NUR DUVAR

ÇIPLAKLI

8

FADİME BAŞYİĞİT

KÖMÜRCÜLER

9

ZEHRA BARUTCU

YENİKÖY

10

SELİN SEDEF YAVUZ

YENİKÖY

11

NURHAN BAHŞİ

KARAMAN

12

İLKNUR GÖKMEN

ALTINKALE

13

AYŞENUR DANE

YENİKÖY

14

15

ZUHAL ÖZSOY

YENİKÖY

16

AYÇA HAZIR

DÜZLERÇAMI

17

RUMEYSA DEMİREL

YAĞCA

18

BERİVAN YURDAKUL

YENİKÖY

19

SEBAHAT YARAŞÇI

SELİMİYE

20

ASLIHAN ELANUR ANAT

YENİKÖY

21

ŞURA KOCAOĞLAN

YENİKÖY

22

BİRCAN ULUYOL

YENİKÖY

23

KEVSER NUR KARBUZ

BAHÇEYAKA

24

CEREN ÇOT

DÜZLERÇAMI

25

ŞEYMANUR İREM DURAK

YENİKÖY

ID

AD SOYAD

MAHALLE

26

FURKAN KAYABAŞI

BAHÇEYAKA

27

BEDİR EZME

BAHÇEYAKA

28

SERKAN KAYMAZ

KARATAŞ

29

GÖKHAN YANAR

YEŞİLBAYIR

30

YİĞİT ERYILMAZ

YEŞİLBAYIR

31

HAKAN YALÇIN

ÇIPLAKLI

32

EYÜP TOPCU

YENİKÖY

33

HÜSEYİN CAN

YEŞİLBAYIR

34

SERKAN ŞAHİN

YEŞİLBAYIR

35

BAHRİ BAHŞİŞ

ALTINKALE

36

BAYRAM TAŞ

YENİKÖY

37

SAMİ GÜMÜŞ

YEŞİLBAYIR

38

MUSTAFA BÜRYE

ÇIĞLIK

39

MEHMET ALİ ÜMİT YILMAZ

YEŞİLBAYIR

40

MUHAMMET FATİH SEÇKİNER

YENİKÖY

41

FERİT YILMAZ AYYILDIZ

ALTINKALE

42

FURKAN YILDIRIM

YENİKÖY

43

OSMAN YANAR

YEŞİLBAYIR

44

GÜNAY SEÇKİNER

YENİKÖY

45

KADİR GÜLER

YEŞİLBAYIR

46

ŞAHİN SEÇKİNER

YAĞCA

47

BAHAETTİN SARI

YEŞİLBAYIR

48

YILMAZ YILDIZ

KOVANLIK

49

FIRAT KAYA

YEŞİLBAYIR

50

Döşemealtı Belediyesi Kurumları Kategorisinden...