DÖGEM

Oluşturulma Tarihi: 21.1.2017
Görüntülenme Sayısı: 261

Döşemealtı Gençlik Meclisi

DÖGEM

Döşemealtı Belediyesinin Türkiye çapında “Katılım ve Yönetişim Ödüllü” projesi DÖGEM'de ikinci dönem başlıyor.

• Yerel yönetim ve karar verme süreçlerine katılım fırsatı.

• DÖGEM Akademi bünyesinde ücretsiz kişisel, sosyal, mesleki gelişim eğitim seminerleri.

• DÖGEM Proje Eğitim Merkezinde proje eğitimleri ile Döşemealtı için projeler hazırlama fırsatı.

• DÖGEM Avrupa Programı kapsamında AB Erasmus+ projelerine ücretsiz katılma fırsatı

• Sürpriz ödüller...

DÖGEM NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran TBMM ruhunu esas alarak özgürlükçü ve katılımcı şekilde bütün gençliği kapsayarak gençlerin yekvücut olarak tek ses çıkarması amacıyla Döşemealtı Gençlik Meclisi oluşturulmuştur. Döşemealtı ilçesinde 32 mahallede yaşayan 14-25 yaş arasındaki gençlerden cinsiyet eşitliği içinde 50 Genç Vekil seçilerek, yerel düzeyde gençleri merkezine alarak tüm sosyo-ekonomik ve karar verme süreçlerine dâhil etmeye, aktif katılımına ve yönetişimine yönelik kamusal politikaların oluşturulması için hazırlanan bir sosyal inovasyon projesidir. DÖGEM Projesi ortaya koyduğu vizyon ve içerik ile Türkiye'nin “siyasal katılım ve yönetişim, kentleşme ve çevre, gençlik, eğitim, kültür, sosyal işler, sanat ve spor” alanlarının tamamını kapsayan uygulama ve organizasyon yapısı açısından ilk ve tek özgün projesidir. DÖGEM Projesi Döşemealtı Belediyesi'nin 5 Ocak 2016 tarih 5 Nolu kararı ile Belediye Meclis Toplantısı'nda kabul edilerek yürürlüğe girmiş, DÖGEM kurulmuştur ve çalışmalarına devam etmektedir.

DÖŞEMEALTI GENÇLERE EMANET

Döşemaltı'ndaki gençlerin kişisel eğitimler, sosyal aktiviteleri, Avrupa'yı projelerle görebilmesi, sosyal sorumluluk projeleri ve yönlendirme-rehberlik faaliyetleri ile kişisel, sosyal ve mesleki gelişimine katkı sunarak entelektüel birikimi güçlü, özgüveni ve iletişim becerileri yüksek, proje odaklı, kent sorunlarına duyarlı bir gençlik profili ortaya çıkarılmasını sağlamak projenin ana amacıdır.

Projenin temel hedefleri: Gençlerin Döşemealtı'nın geleceği hakkında özgürlük içinde kararlarını vermelerini ve kent yönetiminde katılımcı şekilde çözüm ortağı olmalarını sağlayarak sürdürülebilir kalkınma anlayışı içerisinde kente yönelik çalışmaları ve projeleri yürütmelerini desteklemektir. Gençlerin, girişimci ve dinamik kimliklerini ön plana çıkararak, araştıran, üreten, topluma, ülkesine ve dünyaya yararlı bireyler olmalarını destekleyerek evrensel insan haklarına saygılı, çevreye ve doğaya duyarlı, gençliğin barış içinde birlikte çalışma alışkanlıklarını geliştirerek, ortaklık anlayışı, empati yeteneği ve hoşgörü kültürü kazandırmaktır.

DÖGEM'İN AMACI

• Kentte yaşayan gençleri karar alma süreçlere dâhil etmek,

• Kentlilik ve hemşehrilik bilincini gençler arasında geliştirmek,

• Kent hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, aktif katılım, yönetişim ve yerel demokrasi ilkesinin hayata geçirilmesi bakımından gençleri bilinçlendirmek,

• Kentin geleceği hakkında gençlere söz söyleme imkânı sağlamak;

• Modern çoğulcu demokrasi fikri ve her türlü ayrımcılığa karşı bir duruş ile mevcut yasal sınırlar içerisinde gençlik alanında çalışan bir “sivil demokratik organizasyon” oluşturmaktır.

SEN GENÇSİN, SEN GELECEKSİN!

DÖGEM Genel Kurulunda alınan kararlar Belediye Başkanlığına tavsiye kararlar olarak sunulur. Belediye Başkanlığı kendisine sunulan kararlara ilişkin görüşünü DÖGEM'e bildirir.

DÖGEM üyeleri ürettikleri proje ile katıldıkları faaliyet ve toplantının türüne göre “Dögem Puantajı” ile takip edilir ve en başarılı Genç Vekillere çeşitli ödüller verilir.

DÖGEM bir katılımcı demokrasi ve aktif vatandaşlık okuludur. DÖGEM Projesi de Döşemealtı Belediyesi'nin gençlik politikasını ve stratejisini oluşturan özgün bir sosyal inovasyon projesidir.

50 Genç-vekilimiz Avrupa Birliği Erasmus+ programı kapsamında Avrupa ülkelerine projelere katılmak için Belediyemiz tarafından gönderilecektir.

EN BAŞARILI 5 GENÇ VEKİLE ÖDÜLLER;

1'inciye Laptop

2'nciye Masaüstü Bilgisayar

3'üncüye Fotoğraf Makinesi

4'üncüye Bisiklet

5'inciye Bisiklet

DÖGEM AKADEMİ

DÖGEM üyelerine yönelik 12 ay süresince aşağıdaki başlıklarda eğitim ve seminerler düzenlenerek Katılım Sertifikası verilecektir.

• Temel Vatandaşlık Hakları Eğitim Semineri

• Liderlik Eğitim Semineri

• Etkili İletişim ve Beden Dili Eğitim Semineri

• Etkili Sunum Teknikleri Eğitim Semineri

• Türkiye Yerel Yönetimler Eğitim Semineri

• Avrupa Birliği Proje Döngüsü Yönetimi Eğitim Semineri

• Kalkınma Ajansları Proje Döngüsü Eğitim Semineri

• Küresel Isınma ve Ekoloji Eğitim Semineri

• Girişimcilik ve KOSGEB Projeleri Eğitim Semineri

• Yabancı Dilde-İngilizce Konuşma Eğitim Semineri

• Stresle Mücadele Eğitim Semineri

• Boş Zaman Yönetimi ve Dinlenme Semineri

İLETİŞİM

dogem@dosemealti.bel.tr

Telefon: (242) 421 30 55 (Dahili: 1256)

Döşemealtı Belediyesi Hizmet Binası, DÖGEM Ofisi, Kat: 3

TAKVİM

Başvuru tarihleri : 16 Ocak 2017 Pazartesi / 17 Şubat 2017 Cuma

Mülakat tarihleri : 25-26 Şubat 2017

Sonuç duyurusu : 28 Şubat 2017 Saat: 14.00

GEREKLİ EVRAKLAR

Kimlik Fotokopisi

İkametgâh Belgesi

1 adet Fotoğraf

“Döşemealtımızın geleceğine gençlerimizle birlikte yön veriyoruz.”

Mimar Turgay Genç

Döşemealtı Belediye Başkanı

Döşemealtı Belediyesi Kurumları Kategorisinden...