DÖGEM

Oluşturulma Tarihi: 30.03.2016
Görüntülenme Sayısı: 5213

DÖGEM (DÖŞEMEALTI GENÇLİK MECLİSİ) PROJESİ

DÖGEM Projesi Nedir?
DÖGEM Projesi Döşemealtı sınırları içerisinde sosyo-kültürel yapıları farklı 32 mahallede
yaşayan 14-25 yaş arasındaki gençlerin yerel düzeyde yönetim süreçlerine dahil olarak
kamusal politikaların oluşturulmasına katkı sunmaları amacıyla hazırlanan kişisel ve sosyal
gelişim odaklı bir “sosyal inovasyon projesi”dir.
DÖGEM Projesi kapsamında Döşemealtı'daki 14-25 yaş arasındaki gençler;
- Döşemealtı Gençlik Meclisi'nin genç-vekilleri sıfatıyla “katılımcı demokrasi”nin bir
gereği olarak yerel yönetim süreçlerine dahil olacaklar,
- DÖGEM Akademi bünyesinde kişisel, sosyal ve mesleki gelişim seminerlerine
katılacaklar,
- İçeriği gençler tarafından oluşturulacak olan DÖGEM Sosyal Gelişim Merkezi'nde
sosyal sorumluluk ve farkındalık projeleri ile sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif
aktiviteler gerçekleştirecekler,
- DÖGEM Proje Eğitim Merkezi bünyesinde Başta Avrupa Birliği Erasmus + olmak
üzere temel proje döngüsü eğitimleri alarak Döşemealtı için proje başvuruları
gerçekleştireceklerdir.
- Böylece kısa ve orta vadede entelektüel birikimi güçlü, özgüveni ve iletişim becerileri yüksek,
proje odaklı, kent sorunlarına duyarlı, çağdaş bir gençlik profili ortaya çıkarılması
sağlanacaktır. Uzun vadede de Döşemealtı ve Antalya'nın gelecekteki entelektüellerinin
(şairler, bilim insanları, yazarlar, siyasetçiler, sanatçılar, bürokratlar vs.) yetiştiği seçkin bir
düşünce ve uygulama okulu olacaktır.
DÖGEM Projesi ortaya koyduğu vizyon ve içerik ile Türkiye'nin “siyasal katılım ve
yönetişim, kentleşme ve çevre, gençlik, eğitim, kültür, sosyal işler, sanat ve spor” alanlarının
tamamını bir bütün olarak ele alan ilk ve tek projedir. Yine, DÖGEM üyelerinin (genç-
vekiller) seçiminde %50 cinsiyet kotası ve engelli gençlere pozitif ayrımcılık ilkesi ile bu
alanda bir ilk olarak karşımıza çıkmaktadır. 50 genç-vekil bağımsız bir seçim komitesi
tarafından mülakat ve kura ile belirlenecektir.
DÖGEM Projesi Döşemealtı Belediyesi'nin Ocak 2016 Meclis Toplantısı'nda kabul edilerek
yürürlüğe girmiştir. 1 Şubat 2016'da başlayan başvurular 22 Şubat 2016'da sona erecek, 27-
28 Şubat 2016'da bağımsız seçim komitesi tarafından gerçekleştirilecek mülakatlar ve kura
çekimi gerçekleştirilecek, 6 Mart'ta açılış kokteyli ile birlikte Gençlik Meclisi ilk genel kurul
toplantısını gerçekleştirecektir.
DÖGEM Projesi'nin Hedefleri Nelerdir?
1- Gençlerin, kent yönetiminde çözüm ortağı olmalarını sağlamak,
2- Gençlerin, sürdürülebilir kalkınma anlayışı içerisinde kente yönelik çalışmalar
yürütmelerini desteklemek,
3- Kentlilik bilincini geliştirerek kentsel kimlik oluşumuna katkı sağlamak,
4- Gençlerin, dinamizmini ve enerjisini kontrol edeceği uğraş ve ilgi alanları yaratmak ve bu
konulardaki etkinlikleri programlamak,
5- Gençlerin, girişimci ve dinamik kimliklerini ön plana çıkararak, araştıran, üreten, topluma,
ülkesine ve dünyaya yararlı bireyler olmalarını desteklemek ve bireysel sorumluluk
duygularını geliştirmek,
6- Gençlerin, insan haklarına ve çevreye duyarlılıklarını arttırmak,
7- Gençliğin birlikte çalışma alışkanlıklarını geliştirerek, ortaklık anlayışı, empati yeteneği ve
hoşgörü kültürü kazandırmak.
Döşemealtı Gençlik Meclisi (DÖGEM) Nasıl Oluşur?
• DÖGEM, Döşemealtı sınırları içerisinde ikamet eden 14-25 yaş arası gençler
arasından 1 yıl süre ile seçilecek olan 50 üyeden(genç-vekil) oluşur. (1991 ve 2002
doğumlular dahildir)
• Meclis üyeleri 2. defa seçilemezler.
• 50 meclis üyesinin 40'ı Bağımsız Seçim Komitesi tarafından mülakat usulüyle,10 üye
de yine Bağımsız Seçim Komitesi tarafından kura usulüyle belirlenir.
• Her iki yöntemde de %50 cinsiyet kotası uygulanır. Engelli gençlerimize pozitif
ayrımcılık uygulanır. Mahallelerin dengeli temsiline özen gösterilir.
• Bağımsız Seçim Komitesi herhangi bir siyasi parti üyeliği bulunmayan 4 üyeden
oluşur. (Akademisyen, sivil toplum temsilcisi, belediye birim amiri ve proje
koordinatörü)
• Mülakata ve kura çekimine basın ile STK ve siyasi parti temsilcileri gözlemci olarak
katılabilirler.
• Projenin olgunlaşma evresinden sonra önümüzdeki yıllarda Döşemealtı Gençlik
Meclisi üyelerinin (genç-vekiller) gençler tarafından doğrudan seçilmesi
hedeflenmektedir.
• DÖGEM başvuruları 22 Şubat 2016 saat 17:00'ye kadar Döşemealtı Belediyesi
DÖGEM Proje Koordinatörlüğü'ne elden teslim edilecektir. (Başvuru formu
dosemealti.bel.tr adresinden temin edilebilir.)
• Mülakatlar ve kura çekimi 27-28 Şubat 2016 tarihinde gerçekleştirilecektir.
• Mülakat ve kura sonuçları 1 Mart 2016 tarihinde www.dosemealti.bel.tr internet
sayfasından duyurulacaktır.
• Döşemealtı Gençlik Meclisi'nin ilk toplantısı açılış kokteyli ile birlikte 6 Mart Pazar
günü gerçekleştirilecektir.
• İlk toplantıda DÖGEM üyelerine Döşemealtı Belediyesi tarafından “Döşemealtı Genç-
vekil Sertifikası” verilecek, üyeler “Döşemealtı Gençlik Yemini” ederek resmen
görevlerine başlayacaklardır.
• İlk toplantıda üyeler Döşemealtı Gençlik Meclisi Başkanı ile birlikte DÖGEM
yürütme kurulu üyelerini seçerler.
• DÖGEM Genel Kurulunda alınan tavsiye kararlar Belediye Başkanlığına sunulur.
Belediye Başkanlığı kendisine sunulan kararlara ilişkin görüşünü 15 gün içerisinde
proje koordinatörlüğüne bildirir.
EĞİTİM SEMİNERLERİ
Avrupa Birliği Proje Döngüsü Eğitimi
Europass CV oluşturma ve Mülakat Eğitimi
Vatandaşlık Hakları Eğitimi
Girişimcilik Eğitimi
Kentlilik ve Yerel Yönetim Eğitimi
Liderlik Eğitimi
Motivasyon Eğitimi
Diksiyon Eğitimi
Etkili İletişim Becerileri Eğitimi
Sosyal Medya Eğitimi
Temel İşaret Dili Eğitimi
+ Döşemealtı Tarihi Söyleşileri
(Her bir eğitim için DÖGEM AKADEMİ katılım belgesi verilecektir.)
SÜRPRİZ HEDİYELER
DÖGEM üyelerinin ürettikleri projeler ile katıldıkları faaliyet, seminer ve toplantılar için
proje koordinatörlüğü tarafından puantaj tutulacaktır. Dönem sonunda oluşturulacak olan
puan sıralamasına göre 1.ye dizüstü bilgisayar, 2.ye masaüstü bilgisayar, 3.ye bisiklet, ilk 5
kişiye 1 kur yabancı dil eğitim bursu hediye edilecektir.
YURTDIŞI DENEYİMİ
Döşemealtı Belediyesi tarafından DÖGEM Toplantı, seminer ve faaliyetlere % 80 üzerinde
katılım gösteren ve en az 1 proje hazırlayan tüm genç-vekiller projeler kapsamında Avrupa'ya
eğitim seminerlerine ya da workshop'lara gönderileceklerdir.
KAYIT İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

Kimlik Fotokopisi

İkametgâh Belgesi

1 adet Fotoğraf

Başvuru formları DÖGEM Ofisine elden teslim edecektir.

BAŞVURU TARİHLERİ

16 Ocak 2017 Pazartesi / 17 Şubat 2017 Cuma

Mülakat Tarihleri: 25-26 Şubat 2017

Dögem 2.Dönem Gençvekil Sonuçları duyuru tarihi:

28 Şubat 2017 Saat: 14.00

Detaylı bilgi ve başvuru için; www.dosemealti.bel.tr

Sorularınız için: dogem@dosemealti.bel.tr

Telefon: 0 242 421 30 55 (Dahili:1256)

DÖGEM Ofisi – 3.Kat

Bize ulaşabilirsiniz.